Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

  1. Laatst bijgewerkt op

Wijzigingen van het wetboek van de Belgische nationaliteit


De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in de herfst 2012 een belangrijke en grondige wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit goedgekeurd.

Sinds 01/01/2013 is er geen mogelijkheid meer om de Belgische nationaliteit op vrijwillige basis vanuit het buitenland te verwerven.

Enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister) een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen.

U kunt zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de voorwaarden voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.
  
U kunt het gewijzigde Wetboek van de Belgische Nationaliteit hier raadplegen.

U vindt algemene informatie over de Belgische nationaliteit op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Sinds 12.07.2018 dient een Belg aan wie een Belgisch paspoort of Belgische identiteitskaart werd afgegeven tussen de 18e en de 28e verjaardag geen verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit meer te ondertekenen vóór de 28e verjaardag.

Deze laatste regel is alleen maar toepasselijk voor diegenen die op 12.07.2018 nog geen 28 jaar oud waren.