Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Behoudsverklaring

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot het behoud van de Belgische nationaliteit.
 1. Laatst bijgewerkt op

verliest automatisch uw Belgische nationaliteit op uw 28ste jaar als : 

 • U in het buitenland na 1/01/1967 geboren werd; EN
 • In België geen hoofdverblijfplaats tussen 18 en 28 jaar gehad heeft; EN
 • Niet in het buitenland voor de Belgische regering of voor en Belgische organisatie werkt; EN
 • Tussen uw 18de en 28ste verjaardag geen behoudsverklaring afgelegd heeft; EN
 • U één of meerdere andere nationaliteiten bezit; EN
 • De Belgische nationaliteit niet na 18 jaar verworven heeft.

Om dit te vermijden moet u VÓÓR uw 28ste verjaardag een behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit afleggen.

De procedure kan enkele weken, zelfs enkele maanden in sommige gevallen duren, gelieve dus te beginnen met het proces ruim voor de dag van uw 28ste verjaardag. Niets belet u ook deze verklaring te doen enkele jaren voor de deadline.

Als u op het Consulaat ingeschreven bent, hebben wij daarvoor de volgende documenten nodig:

 • Een letterlijk afschrift van uw geboorteakte. Dit document moet indien nodig vertaald en/of gelegaliseerd worden;
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgegeven door uw Luxemburgse gemeente;
 • Een attest van uw Belgische nationaliteit. Dit wordt door het Consulaat afgegeven. 

Alle documenten moeten orginelen en niet ouder dan 6 maanden zijn.

De administratieve kosten bedragen 30 EUR.
 

Behoud van nationaliteit


Bent u in het buitenland geboren en voldoet u aan onderstaande 4 voorwaarden, dan verliest u de Belgische nationaliteit op de 28e verjaardag tenzij u een akte van behoud van de Belgische nationaliteit heeft afgesloten bij de post of het consulaat, in de registers waar u ingeschreven staat OF de afgifte van uw paspoort of uw identiteitskaart valt in de categorie die verder in de tekst beschreven staat.

Voorwaarden:

 • geboren zijn in het buitenland na 01.01.1967,
 • één of meer andere nationaliteit(en) bezit, ongeacht de wijze van verkrijging/toekenning van de vreemde nationaliteit(en),
 • tussen hun 18e en 28e verjaardag nooit hun hoofdverblijf in België hebben gehad,
 • niet kunnen beweren dat u in het buitenland een functie uitoefent die is verleend door de Belgische overheid of binnen een vennootschap/vereniging naar Belgisch recht.

Neem contact op met uw post (ambassade / consulaat) van registratie om te weten hoe u de akte kunt ondertekenen.

Sinds 12.07.2018 is een Belg die tussen zijn 18e en 28e verjaardag een Belgisch paspoort of identiteitskaart heeft gekregen, niet langer verplicht om een ​​verklaring van behoud van de Belgische nationaliteit te ondertekenen vóór zijn 28 jaar.

Deze nieuwe bepaling is enkel van toepassing voor personen die op 12.07.2018 nog geen 28 jaar oud zijn.