Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

 1. Laatst bijgewerkt op

Zodra uw nieuwe identiteitskaart op het Consulaat beschikbaar is, krijgt u een e-mail om u te verwittigen. Uw identiteitskaart blijft te uwer beschikking op het Consulaat slechts gedurende 6 maanden, daarna wordt ze vernietigd.

Indien u de codes van uw identiteitskaart kwijt bent en nieuwe codes wenst te bestellen, klik hier.

U dient bij het Consulaat ingeschreven te zijn om een identiteitskaart te kunnen aanvragen.

Om lange wachttijden te voorkomen, raden wij u aan om ons uw aanvraag per post op te sturen (Kids-ID voor -6 jaar)

In tegenstelling tot de Belgen in België verschijnt uw adres niet op de chip van uw eID. Het nr. "1334" die er is opgenomen is geen postcode, maar de administratieve code van het Consulaat. Om uw exacte adres in Luxemburg te bewijzen, kunt u gebruik maken van uw Luxemburgse registratieattest ("attestation d'enregistrement" - "kleine roze kaart").

In tegenstelling tot wat in België gebeurt, wordt u niet recontacteerd in geval uw kaart niet meer geldig is, u bent dus zelf verantwoordelijk voor het indienen van een vernieuwingsaanvraag. Wij kunnen geen attest afleveren betreffende een aanvraag die in behandeling is. 

!  Voor de Belgen in Frankrijk, Duitsland, …: voor de IDENTITEITSKAART: mogelijkheid om de biometrie af te nemen in Luxemburg;  zie details onderaan deze pagina.


Belgische identiteitskaarten zijn identiteits- en reisdocumenten die geldig zijn in de lidstaten van de Europese Unie, evenals in sommige buurlanden. Ze zijn daarom vaak nuttig - zelfs noodzakelijk - om zich te identificeren of zich te verplaatsen.

Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in meer dan 50 landen te reizen, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. U vindt de lijst van deze landen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Een Belgisch paspoort is vereist om naar landen te reizen die de identiteitskaart niet erkennen.

 

OPGELET: Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken
Als u al een identiteitskaart bezit, blijft deze geldig tot de vervaldatum - het is niet verplicht om deze te vervangen vóór deze datum.

 

Geldigheidsduur


De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag. 

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur identiteitskaart

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar
6 jaar
10 jaar
30 jaar

 

De identiteitskaart blijft geldig:

 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De identiteitskaart verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.


Prijs en betaalwijze

Persoonlijke afhaling van de identiteitskaart: 20 euro

De betaling gebeurt in principe ter plaatse met debet- of kredietkaart (Bancomat,Visa, ...). Wegens veiligheidsredenen aanvaarden wij evenmin betalingen in baar geld.

Indien u per overschijving wenst te betalen, moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient het betalingsbewijs tegelijk met de rest van het aanvraagdossier te worden voorgelegd.

Bankrekening van de Ambassade:

 • IBAN : LU74 0141 1311 6340 0000
 • Bank : ING
 • BIC : CELLLULL

Gelieve het volgende in de mededeling mee te delen: "eID + (meisjes-)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum (DDMMJJJJ)".


Procedure en termijnen

Omwille van de invoering van de biometrische identiteitskaart, dient u uw identiteitskaart in persoon en op afspraak aan te vragen bij ons Consulaat-Generaal in Luxemburg. Sinds 21 juni 2021 is het niet meer mogelijk de identiteitskaartaanvraag per post in te dienen.

Indien gemakkelijker voor u, kunt u alternatief uw identiteitskaart in persoon aanvragen in België, bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, of (2) de Belgische gemeente van uw geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen).
In tegenstelling tot de aanvraag van een gewoon paspoort, is de aanvraag van een identiteitskaart bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, niet mogelijk.

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere identiteitskaart- of paspoortaanvraag heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet worden hergebruikt voor de nieuwe aanvraag van een identiteitskaart.

De oude identiteitskaart moet verplicht worden terugbezorgd op het moment van ontvangst van de nieuwe kaart.

De productie van een identiteitskaart neemt gemiddeld 3 weken in beslag.

! Als de 2 ouders niet op het Uitgebreid attest van woonst ‘Certificat de résidence élargi’ op naam van een ouder voorkomen (zie hieronder), moet de aanvraag voor een minderjarige ondertekend worden door beide ouders (behalve in speciale gevallen) of door de voogd. Een kopie van een identiteitsbewijs van elke ouder of voogd moet bij de aanvraag worden gevoegd.

Als de 2 ouders het kind niet vergezellen naar de ambassade, kan de afwezige ouder het aanvraagformulier vooraf ondertekenen. Indien nodig kan de toestemming van de ouder die niet bij het kind woont, op een apart blad worden bevestigd.

In alle gevallen moet de handtekening van de ouder die niet op de ambassade is ingeschreven, dan worden gelegaliseerd door zijn gemeente (Belgisch of Luxemburgs) of door het bevoegde Belgische beroepsconsulaat’.


Samenstelling van het dossier

Het identiteitskaartaanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:


1)  AANVRAAG VAN EEN EID (vanaf 12 jaar -  persoonlijk: op afspraak op deze website)

 1. Het aanvraagformulier, in hoofdletters (of per computer) ingevudl en getekend in het voorbestemd vakje. Personen die niet in staat zijn te tekenen, laten deze ruimte blanco en voegen een medisch attest toe.
 2. Bewijs van woonst van minder dan zes maanden (Luxemburgse gemeente).
 3. Kopie van het huidig identiteitsbewijs (identitetiskaart en/of paspoort).
 4. Bewijs van betaling (zie hoofdstuk hierboven) of betaling met creditcard op aanvraag : 20 eur
 5. Bij verlies van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend. Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DOC STOP +32 2 518 21 23, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.
 6. Bij diefstal van de vorige kaart: het aangifteformulier, ingevuld en getekend, evenals de diefstalverklaring afgelegd bij de politie. Gelieve zo snel mogelijk uw documenten te blokeren visa DOC STOP +32 2 518 21 23, om zodoende frauduleus misbruik te vermijden.


Afhalingswijzen


1. Persoonlijk

Na ontvangst van uw identiteitskaart en code door onze diensten ontvangen, zal u per email verwitigen. U kunt dan persoonlijk naar onze loketten komen (op afspraak) om de certificaten te activeren en uw eID in ontvangst te nemen. Vergeet niet de PUK-code, op voorhand ontvangen via de post, mee te nemen. Indien de identiteitskaart niet binnen drie maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd.

2. Per post : ALLEEN PER AANGETEKENDE POST of privé prepaid post (bijv. DHL)

Indien u ervoor gekozen hebt uw identiteitskaart per post te ontvangen, zal u de PUK-code en de kaart in twee verschillende enveloppen ontvangen (aangetekende post). De codes zijn vergezeld van een standaardbrief, zoals in België, met de vermelding dat u uw kaart mag komen afhalen. Gelieve deze melding te negeren. De kaart zal niet geactiveerd zijn - gelieve hiervoor de procedure vermeld in het volgend hoofdstuk te volgen.


Activatie en codes


Indien u uw identiteitskaart wenst te gebruiken om u online te identifiëren, kunt u zich persoonlijk, met uw PUK-code en uw identiteitskaart, wenden tot om het even welke Belgische gemeente (vraag hen uitdrukkelijk de certificaten te activeren en te vervangen), of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Luxemburg (op afspraak). De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een identiteitskaart van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige.

Het niet activeren van uw kaart verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties, …). Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, om geneeskundige zorgen te krijgen in Belgische hospitaals of om medicijnen in apotheken in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be. U vindt meer informatie op www.eid.belgium.be.

Voor de nieuwe identiteitskaarten, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Luxemburg (op afspraak), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn.

Voor meer informatie over de eID, zie www.eid.belgium.be/nl


2. AANVRAAG VAN EEN KIDS-ID (sinds de geboorte - voor minderjarigen jonger dan 12 jaar):            


Geldigheidsduur


Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.


Prijs en betaalwijze


Persoonlijke afhaling van de Kids-ID: 10 euro 

De betaling gebeurt in principe ter plaatse met kredietkaart (Bancomat, Visa, ...). Wegens veiligheidsredenen aanvaarden wij evenmin betalingen in baar geld.

Indien u per overschijving wenst te betalen, moet de overschrijving minimum 1 week op voorhand gebeuren en dient het betalingsbewijs tegelijk met de rest van het aanvraagdossier te worden voorgelegd.

Bankrekening van de Ambassade :

 • Bank : ING
 • IBAN : LU74 0141 1311 6340 0000
 • BIC : CELLLULL

Gelieve het volgende in de mededeling mee te delen: « Kids-ID + naam en voornaam van het kind + geboortedatum (DDMMJJJJ) ».


Procedure en termijnen

De productie van een Kids-ID neemt gemiddeld 3 weken in beslag.

Indien gemakkelijker voor u, kunt u alternatief de Kids-ID in persoon aanvragen in België, bij (1) de Belgische gemeente waar het kind laatst ingeschreven was, of (2) de Belgische gemeente van geboorte van het kind als het kind nooit in België heeft gewoond, maar er wel is geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als het kind nooit in België heeft gewoond en er ook niet geboren is. Hoewel de prijs in een Belgische gemeente duurder is (ongeveer 100 euro, variërend van de ene tot de andere gemeente), is de levering van de kaart echter veel sneller (binnen de twee werkdagen). Gelieve te noteren dat beide ouders verplicht aanwezig moeten zijn – alleen zo kan aangenomen worden dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

In tegenstelling tot de aanvraag van een gewoon paspoort, is de aanvraag van een Kids-ID bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar het kind ingeschreven is, niet mogelijk.


Samenstelling van het dossier

Het identiteitskaartaanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten :

Voor kinderen jonger dan 6 jaar : per post

 1. Het formulier, ingevuld en getekend door de beide ouders
 2. 1 recente pasfoto (kleur op lichte achtergrond)
 3. Een recent (< 6 maanden) “certificat de résidence élargi” op naam van een ouder 
 4. Betalingsbewijs (10 euro)  indien aanvraag per post
 5. Bij diefstal van de Kids-ID dient u aangifte te doen bij de Politie en het aangiftebewijs bij uw nieuwe aanvraag te voegen

Indien de ouders niet samen op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn dan gebeurt de aanvraag door de ouder bij wie het kind woont. De andere ouder dient zijn/haar handtekening op de aanvraag te laten legaliseren tenzij het hoederecht door een vonnis werd vastgelegd (kopie bijvoegen).

De consulaire post kan uw aanvraag pas behandelen na ontvangst van alle gevraagde documenten.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar, kan de aanvraag voor Kids-ID opgestuurd worden per post (niet per e-mail) naar het volgende adres:

Ambassade van België
Dienst Reis- en Identiteitsdocumenten
4, rue des Girondins
L-1626 Luxembourg


Voor kinderen vanaf 6 jaar tot - 12 jaar : op afspraak op deze website

Omwille van de invoering van de biometrische identiteitskaart, dient een Kids-ID in persoon en op afspraak te worden aangevraagd bij ons Consulaat-Generaal in Luxemburg. Het is sinds 21 juni 2021 niet meer mogelijk een aanvraag voor Kids-ID per post in te dienen voor een kind van 6 jaar en ouder :  

 1. Het formulier, ingevuld en getekend door de beide ouders
 2. Een recent (< 6 maanden) “certificat de résidence élargi” op naam van een ouder  
 3. Bij diefstal van de Kids-ID dient u aangifte te doen bij de Politie en het aangiftebewijs bij uw nieuwe aanvraag te voegen
 4. 20 eur (betaling met creditcard op aanvraag)

Indien de ouders niet samen op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn dan gebeurt de aanvraag door de ouder bij wie het kind woont. De andere ouder dient zijn/haar handtekening op de aanvraag te laten legaliseren tenzij het hoederecht door een vonnis werd vastgelegd (kopie bijvoegen).


Afhalingswijzen


1. Persoonlijk

Zodra wij de Kids-ID en de code Puk ontvangen, zal u per email verwitigen. Een van de ouders die op hetzelfde adres als het kind leeft, kan dan persoonlijk naar onze loketten komen (op afspraak) om de certificaten te activeren en de Kids-ID in ontvangst te nemen. Vergeet niet de PUK-code, op voorhand ontvangen via de post, mee te nemen. Indien de Kids-ID niet binnen drie maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd.

2. Per post (ALLEEN PER AANGETEKENDE POST)

Indien u ervoor gekozen hebt de Kids-ID per post te ontvangen, zal u de PUK-code en de kaart in twee verschillende enveloppen ontvangen. De codes zijn vergezeld van een standaardbrief, zoals in België, met de vermelding dat u de Kids-ID mag komen afhalen. Gelieve deze melding te negeren. De kaart zal niet geactiveerd zijn - gelieve hiervoor de procedure vermeld in het volgend hoofdstuk te volgen.


Activatie en codes


Indien u de Kids-ID wenst te gebruiken voor online identificatie, kunt u zich persoonlijk, met de PUK-code en de Kids-ID, wenden tot om het even welke Belgische gemeente (vraag hen uitdrukkelijk de certificaten te activeren en te vervangen), of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Luxemburg (op afspraak).

Het niet activeren van de Kids-ID verandert niets aan de geldigheid en belet u niet om te reizen. De activatie dient vooral voor bepaalde administratieve diensten in België (post, bank, gezondheidszorg, websites van de Belgische administraties, …). Indien de Kids-ID niet geactiveerd is, kunt u bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om geneeskundige zorgen te krijgen in Belgische hospitaals of om medicijnen in apotheken in België te kopen. De geactiveerde kaart geeft eveneens toegang tot een hele reeks online overheidsdiensten, beschikbaar op my.belgium.be. U vindt meer informatie op www.eid.belgium.be.

Voor de nieuwe Kids-ID, moet de PUK-code niet meer worden bewaard na de activatie van de kaart. Indien u de PIN-code van een nieuwe en geactiveerde kaart bent vergeten, kunt u een nieuwe code bekomen door bij om het even welke Belgische gemeente of om het even welke Belgische consulaire beroepspost, inclusief ons Consulaat-Generaal in Luxemburg (op afspraak), langs te gaan. Een PUK-code of herdruk van de PUK-code is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN-code van nieuwe kaarten, eenmaal deze geactiveerd zijn. 

 
Functie « Hallo Ouders »


Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be


In geval van verlies of diefstal van uw documenten


Het eerste wat u moet doen is het verlies of de diefstal (naargelang het geval) aangeven in het dichtstbijzijnde politiekantoor. In gebreke, gelieve een “déclaration de main courante” te vragen.

Om het mogelijke frauduleuze gebruik tegen te gaan, kunnen de Belgische identiteitsdocumenten telefonisch langs Doc Stop geblokkeerd worden. 

Bel echter DOC STOP om uw kaart te blokkeren op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. 

 

!  Voor de Belgen in Frankrijk, Duitsland, …: voor de IDENTITEITSKAART: mogelijkheid om de biometrie af te nemen in Luxemburg:

 1. De burger stuurt de volledige kaartaanvraag (inclusief betaling) naar zijn registratiepost, die deze controleert en de toestemming bevestigt om biometrische gegevens af te nemen bij een andere consulaire post. 
 2. De burger meldt zich op afspraak aan bij de andere consulaire post. 
 3. De andere consulaire post neemt de biometrie en geeft de burger het Belpas-formulier dat deze biometrie bevestigt. Het is aan de burger om dit document in te dienen bij zijn registratiestation, zodat hij kan beginnen met de productie van de kaart in Belpic.