Ambassade van België in Luxemburg
Home Consulaire diensten

Consulaire diensten

Online een afspraak maken

Veel consulaire diensten kunt u eenvoudig per post afhandelen.

Enkel voor paspoortaanvragen en paspoortafhalen, activatie van identiteitskaarten, levensbewijzen, legalisatie van uw handtekening en bepaalde akten (erkenning, nationaliteit, aanvraag van attest van “geen huwelijksbeletsel", aanvraag PACS) bent u verplicht zich persoonlijk en op afspraak aan te bieden.  

Maak uw afspraak online voor de gewenste consulaire dienst: https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/223097ae-1ece-4fd6-a2f5-d3e12be894dd/nl-BE.

(Let op: u kunt uw afspraak ook op deze site annuleren indien nodig)

Opgepast : de PIN/PUK codes worden niet opgestuurd maar samen afgegeven met de nieuwe identiteitskaart

 
1. Inschrijving op de Ambassade

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Ambassade of Consulaat van België in het buitenland, laat u toe te genieten van dezelfde diensten als degene die worden aangeboden door de gemeentelijke overheden in België, namelijk het beheer van uw administratief dossier.

 
2. Identiteitskaart

Als u een nieuwe identiteitskaart wilt aanvragen.

 
3. Paspoort

Als u een nieuw paspoort wilt aanvragen.

 
4. Attesten/akten

De Ambassade mag een beperkt aantal documenten uitreiken aan alle Belgen, terwijl anderen enkel kunnen worden uitgereikt aan personen die in de consulaire bevolkingsregisters zijn ingeschreven. Bepaalde documenten worden niet door de Ambassade afgeleverd. We geven in deze sectie tot welke instantie u zich voor deze documenten kunt wenden.

 
5. Burgerlijke stand

 
6. Belgische nationaliteit

Algemene informatie over de Belgische nationaliteit vindt u hier.

 
7. Legalisatie

De legalisatie bevestigt de oorsprong van een document. Het is de certificatie door een officiële autoriteit van de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.

 
8. Rijbewijs

Registratie van uw Belgisch rijbewijs in Luxemburg. Vervanging van een Belgisch rijbewijs dat verloren, gestolen of beschadigd is. Aanvraag van een internationaal rijbewijs. Verkrijgen van een Belgisch rijbewijs als u studeert in België.

 
9. Tenlasteneming (student)

De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse persoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen, en dit voor een academisch jaar of voor de duur van de studies.

 
10. Pensioen

Als u in het buitenland verblijft, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en meent recht te hebben op een Belgisch pensioen, stelt u zich wellicht de vraag waar u dit dient aan te vragen.

 
11. Euthanasieverklaring

Iedere Belg, die beschikt over een rijksregisternummer, kan een euthanasieverklaring afleggen.

11. Verkiezingen

12. Privacy Statement

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN DE CONSULAIRE BEVOLKINGSREGISTERS