Paspoort

Op deze pagina vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.

  1. Laatst bijgewerkt op

Zodra uw nieuw paspoort op het Consulaat beschikbaar is, krijgt u een e-mail om u te verwittigen. Uw paspoort blijft te uwer beschikking op het Consulaat slechts gedurende 3 maanden, daarna wordt het vernietigd.

U dient persoonlijk op het Consulaat aan te melden als u een paspoortaanvraag wenst in te dienen. 

Het afhalen van het paspoort moet persoonlijk of met volmacht gebeuren (zonder legalisatie). En vergeet het oude paspoort niet (zonder afspraak).

U dient bij het Consulaat ingeschreven te zijn om een paspoort te kunnen aanvragen. Als u in België gedomicilieerd bent, gelieve u tot uw Belgische gemeente te wenden. Als u in een ander land gedomicilieerd bent, gelieve op voorhand de toestemming van de consulaire post waar u ingeschreven bent te vragen om bij ons een paspoort te mogen komen aanvragen.


België levert sinds einde 2004 biometrische paspoorten af. Deze biometrische paspoorten bevatten een ingebouwde chip met de identiteitsgegevens, de handtekening, de foto en vingerafdrukkenmet van de houder.

FOTO'S ZIJN VANAF 6 JAAR NIET MEER NODIG

! Paspoortuitbreidingen bestaan niet meer

 

PROCEDURE


Gelieve u persoonlijk op het Consulaat aan te melden tijdens de kantooruren (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur - Het is nodig om een afspraak te maken).

Bij het indienen van uw aanvraag, worden de volgende biometrische gegevens in uw paspoort opgenomen: de vingerafdrukken van twee van uw vingers (vanaf 12 jaar), een foto die ter plaats zal worden genomen (vanaf 6 jaar) en uw gedigitaliseerde handtekening (vanaf 6 jaar).


Voor te leggen documenten


1) Een nauwkeurig ingevuld en ondertekend paspoortaanvraagformulier. Het formulier dient in hoofdletters ingevuld te worden (formulier te geven op uw afspraak).

Indien beide ouders niet op het gezinsamenstellingsattest ("Certificat de résidence élargi" - zie hieronder) verschijnen dient de aanvraag voor een minderjarige door beide ouders (behalve in bijzondere gevallen) of de voogd ondertekend worden. Een kopie van een identiteitsdocument van elke ouder of van de voogd dient bijgevoegd te worden aan het verzoek. Als beide ouders niet samen met het kind naar het Consulaat komen, mag de afwezige ouder het formulier op voorhand ondertekenen. Als de ouders gescheiden zijn en/of apart wonen, kan de toestemming van de ouder die niet met het kind samenwoont op een apart bladbevestigd worden. In dit geval dient de handtekening van de ouder die niet geregistreerd is bij het Consulaat gelegaliseerd te worden door de gemeente van zijn/haar woonplaats (Belgische of Luxemburgse) of door de bevoegde consulaire post.

2) Uw huidige paspoort of, als het uw eerste paspoort is, uw identiteitskaart.

3) Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") indien de aanvraag een volwassene betreft of een attest van gezinssamenstelling ("Certificat de résidence élargi") indien de aanvraag een minderjarige betreft (niet ouder zijn dan 6 maanden): www.myguichet.lu

4) In geval van diefstal/verlies van uw oude paspoort, gelieve een verklaring van diefstal of verlies verkregen bij de politie toe te voegen.

Als u uw paspoort per post wilt ontvangen (enkel in Luxemburg), dient u een aan uzelf geadresseerde en volledig gefrankeerde briefomslag toe te voegen (ALLEEN PER aangetekende post of privé prepaid post, bijv. DHL). De verzending gebeurt op eigen risico.

UITZONDERING: 

Kinderen jonger dan 6 jaar oud zijn niet verplicht om zich persoonlijk aan te melden. Hun aanvraag kan per post opgestuurd worden. Gelieve het benodigde paspoortaanvraagformulier af te drukken en de daaraan verbonden instructies te volgen. 


Aanvullende informatie


Het paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen) en kan niet worden verlengd. 

Het te betalen bedrag bedraagt:    

met creditcard of betalingsbewijs  LU74 0141 1311 6340 0000 CELLLULL

  • 75 EUR (volwassenen) of 240 euro voor een "business" paspoort van 66 pagina's; 
  • 35 EUR (minderjarigen) of 210 euro voor een "business" paspoort van 66 pagina's.    

De uitreikingstermijn bedraagt ongeveer 7 tot 10 dagen (uw ontvangt een email zodra het paspoort beschikbaar is).


Voor Belgen in Frankrijk, Duitsland, ...


Mogelijkheid om een paspoort te bestellen en op te halen bij de Belgische ambassade in Luxemburg:

  • ENKEL OP AFSPRAAK - TE NEMEN OP DEZE SITE (zie hoofdpagina)
  • VERPLICHT geregistreerd zijn bij de Belgische Ambassade van het land waar u verblijft
  • zich persoonlijk te melden met een geldig paspoort / ID + bewijs van verblijf in het buitenland

+ ! voor minderjarigen ouder dan 6 jaar IN PERSOON onder begeleiding van BEIDE OUDERS


Alternatieven

  • Een Belgische identiteitskaart stelt de houder in staat overal in de Europese Unie en naar enkele andere landen te reizen (zie de lijst hier).  Een eID is ook veel goedkoper dan een paspoort. Het is niet mogelijk een eID per post aan te vragen. U vindt de procedure om een ​​eID aan te vragen hier
  • Op uw verzoek en in uitzonderlijke gevallen kan het Consulaat u de toelating geven om uw paspoortaanvraag bij een andere consulaire post (of voor uw laatste gemeente in België) in te dienen. In dit geval, gelieve op voorhand contact met ons op te nemen.          


In geval van nood (verloren of gestolen paspoort en dringend vertrek naar het buitenland)


Het Consulaat kan vrijwel dadelijk een tijdelijk paspoort, geldig voor een termijn van maximum één jaar worden afgegeven door het Consulaat. Om dit te bekomen, dient u zich persoonlijk op het Consulaat aan te melden met een verklaring van verlies van uw document . Het te betalen bedrag is 50 EUR/1 jaar of 10 EUR/1 maand.

U dient echter te weten dat dit reisdocument niet geaccepteerd wordt voor alle bestemmingenen het uw verantwoordelijkheid is voorafgaand de Ambassade van het land van bestemming te consulteren om onaangename verrassingen te voorkomen. Op de website van Buitenlandse Zaken vindt u een niet-uitputtende lijst van landen die het voorlopige paspoort niet erkennen.