Ambassade van België in Luxemburg

Paspoort

Zodra uw nieuw paspoort op het Consulaat beschikbaar is, krijgt u een email om u te verwittigen. Uw paspoort blijft te uwer beschikking op het Consulaat slechts gedurende 3 maanden, daarna wordt het vernietigd.
U dient persoonlijk op het Consulaat aan te melden als u een paspoortaanvraag wenst in te dienen.
U dient bij het Consulaat ingeschreven te zijn om een paspoort te kunnen aanvragen. Als u in België gedomicilieerd bent, gelieve u tot uw Belgische gemeente te wenden. Als u in Duitsland of Frankrijk gedomicilieerd bent, gelieve op voorhand de toestemming van de consulaire post waar u ingeschreven bent te vragen om bij ons een paspoort te mogen komen aanvragen.

België levert sinds einde 2004 biometrische paspoorten af. Deze eerste generatie biometrische paspoorten bevatten een ingebouwde chip met de identiteitsgegevens, de handtekening en de foto van de houder, informatie die met het blote oog visueel zichtbaar is op blz. 2 van het paspoort. 

Met de tweede generatie van biometrische paspoorten die door ons Consulaat sinds 03/09/2012 afgegeven worden worden ook de vingerafdrukken opgenomen.  
   
U vindt meer informatie daarover in onze brochure.  
   
Uw huidige paspoort blijft uiteraard geldig tot zijn vervaldatum.

 

PROCEDURE

Gelieve u persoonlijk op het Consulaat aan te melden tijdens de kantooruren (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur - Het is nodig om een afspraak te maken).

Bij het indienen van uw aanvraag, worden de volgende biometrische gegevens in uw paspoort opgenomen: de vingerafdrukken van twee van uw vingers (vanaf 12 jaar), een foto die ter plaats zal worden genomen (vanaf 6 jaar) en uw gedigitaliseerde handtekening (vanaf 6 jaar).  
   
Voor te leggen documenten:

 • Een nauwkeurig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Het formulier dient in hoofdletters en zwarte inkt ingevuld te worden.
 • Indien beide ouders niet op het gezinsamenstellingsattest (zie hieronder) verschijnen dient de aanvraag voor een minderjarige door beide ouders (behalve in bijzondere gevallen) of de voogd ondertekend worden. Een kopie van een identiteitsdocument van elke ouder of van de voogd dient bijgevoegd te worden aan het verzoek. Als beide ouders niet samen met het kind naar het Consulaat komen, mag de afwezige ouder het formulier op voorhand ondertekenen. Als de ouders gescheiden zijn en/of apart wonen, kan de toestemming van de ouder die niet met het kind samenwoont op een apart bladbevestigd worden. In elk geval dient de handtekening van de ouder die niet geregistreerd is bij het Consulaat gelegaliseerd te worden door de gemeente van zijn/haar woonplaats (Belgische of Luxemburgse) of door de bevoegde consulaire post.
 • Uw huidige paspoort of, als het uw eerste paspoort is, uw identiteitskaart.
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") indien de aanvraag een volwassene betreft of een attest van gezinssamenstelling indien de aanvraag een minderjarige betreft (niet ouder zijn dan 6 maanden).
 • In geval van diefstal/verlies van uw oude paspoort, gelieve een verklaring van diefstal of verlies verkregen bij de politie toe te voegen.
 • Als u uw paspoort per post wilt ontvangen (enkel in Luxemburg), dient u een aan uzelf geadresseerde en volledig gefrankeerde briefomslag toe te voegen (gewone of aangetekende post). De verzending gebeurt op eigen risico.          
UITZONDERING: kinderen jonger dan 6 jaar oud zijn niet verplicht om zich persoonlijk aan te melden. Hun aanvraag kan per post opgestuurd worden. Gelieve het benodigde formulier af te drukken en de daaraan verbonden instructies te volgen. 

Het paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen) en kan niet worden verlengd. 

Het te betalen bedrag bedraagt :    

met creditcard of betalingsbewijs  LU74 0141 1311 6340 0000 CELLLULL

 • 75 EUR (volwassenen) of 240 euro voor een "business" paspoort van 64 pagina's; 
 • 35 EUR (minderjarigen) of 210 euro voor een "business" paspoort van 64 pagina's.    

De uitreikingstermijn bedraagt ongeveer 2 weken.   
    
 

ALTERNATIEVEN

 • Een Belgische identiteitskaart stelt de houder in staat overal in de Europese Unie en naar enkele andere landen te reizen (zie de lijst hier). Iedere Belg ouder dan 12 jaar die bij het Consulaat ingeschreven is dient een Belgische identiteitskaart te hebben. Het blijft mogelijk een eID per post aan te vragen. Een eID is ook veel goedkoper dan een paspoort. U vindt de procedure om een ​​eID aan te vragen hier
 • Op uw verzoek en in uitzonderlijke gevallen kan het Consulaat u de toelating geven om uw paspoortaanvraag bij een andere consulaire post of bij de provinciale administratie bevoegd voor uw laatste gemeente in België in te dienen. In dit geval, gelieve op voorhand contact met ons op te nemen.    
        

IN GEVAL VAN NOOD (verloren of gestolen paspoort en drigend vertrek naar het buitenland)

Het Consulaat kan vrijwel dadelijk een tijdelijk paspoort, geldig voor een termijn van maximum één jaar worden afgegeven door het Consulaat. Om dit te bekomen, dient u zich persoonlijk op het Consulaat aan te melden met twee pasfoto's op witte achtergrond en een bewijs van de dringendheid van uw verzoek. Het te betalen bedrag is 50 EUR.

U dient echter te weten dat dit reisdocument niet geaccepteerd wordt voor alle bestemmingenen het uw verantwoordelijkheid is voorafgaand de Ambassade van het land van bestemming te consulteren om onaangename verrassingen te voorkomen.