Naar België komen

Alle informatie die u nodig heeft wanneer u naar België komt.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België. 

Het Consulaat-Generaal van België in Luxemburg heeft geen expertise op het gebied van visumzaken. Voor elk verzoek of elke vraag wordt de burger verzocht contact op te nemen met het Consulaat-Generaal van België in Parijs.

U vindt ook meer informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken