Ambassade van België in Luxemburg
Home COVID-19

COVID-19

1. Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Deze maatregelen zijn momenteel van toepassing tot nader order.

Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

  1. Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
  2. Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);
  3. (Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is tot 4 januari een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

 
2. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7. Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

 
3. Extra controles bij terugkeer uit het buitenland. Een bijzondere inspanning zal gebeuren om de controle op deze maatregelen bij het grensoverschrijdende verkeer te versterken. Het gaat onder meer om het controleren van het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners.

Deze verscherpte maatregelen komen bovenop de beslissingen van het Overlegcomité die onder meer voorzagen in een striktere controle van het Passenger Locator Form en sinds 25 december 2020 een negatieve test vereisen van niet-inwoners die ons ons land inreizen.

Dit zijn de grote lijnen, meer details en verdere uitleg  zullen spoedig  te vinden zijn op de officiële sites van FOD Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid. 

 
HUIDIGE EN BELANGRIJKE PUNTEN I.V.M. REIZEN IN COVID-TIJDEN:

  • Nota n.a.v. de laatste maatregelen:  de ‘frontaliers’ (“grensarbeiders”)  moeten niet langer in het bezit zijn van een apart document/attest dat  hun band aantoont met hun werkgever in Luxemburg (zie site www.gouvernement.lu 
     
  • ECHTER, VOOR DE LAATSTE MEER VOLLEDIGE INFORMATIE EN ONTWIKKELINGEN I.V.M. REIZEN  IN COVID-TIJDEN, VERWIJZEN WIJ DOOR NAAR DE WEBSITE VAN DE FOD (Federale Overheidsdienst – voorheen: Ministerie) BUITENLANDSE ZAKEN, DIE U KUNT BEREIKEN VIA DEZE LINK: https://diplomatie.belgium.be/nlOok rechts op deze pagina VINDT U EEN LINK naar het HOOFDBESTUUR TE BRUSSEL, FOD BUITENLANDSE ZAKEN, met uitgebreide en geactualiseerde informatie. Deze site van onze FOD geeft ook meerdere links naar andere betrokken overheidsdiensten i.v.m. COVID-informatie en reglementering.  

In essentie: vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven (behalve de personen die naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur), binnen 48 uur voor aankomst in België, een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kunt dit formulier hier invullen. Veel gestelde vragen over het formulier vindt u hier.

Wij nodigen u uit om aandachtig ons reisadvies voor Luxemburg te lezen, en uzelf te informeren betreffende de maatregelen genomen door de Belgische regering en de desbetreffende websites

Hou ook onze https://www.facebook.com/pg/BelgiumLux in de gaten

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op TravellersOnline blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.