Ambassade van België in Luxemburg
Home Consulaire diensten Tenlasteneming (student)

Tenlasteneming (student)

 

Indien u een buitenlandse student die zijn/haar studies in België komt doen wenst ten laste te nemen, dient u een verbintenis tot tenlasteneming te downloaden en in te vullen. Vervolgens biedt u zich persoonlijk ENKEL OP AFSPRAAK (zie hoofdpagina)  op het Consulaat aan, in het bezit van volgende documenten:

  • het formulier correct ingevuld tenlasteneming_bijalge_32.pdf
  • uw identiteitskaart of paspoort (het aangeboden document dient voorzien te zijn van uw handtekening);
  • een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, alsook van uw Luxemburgse verblijfsvergunning of registratieattest ("attestation d'enregistrement" - "kleine rose kaart"), in geval u de Luxemburgse nationaliteit niet bezit;
  • een uitgebreid attest van woonst (minder dan 3 maanden oud) afgeleverd door uw Luxemburgse gemeente;
  • uw 3 meest recente loonfiches indien u werknemer bent ofwel een bewijs van uw maandelijks nettoinkomen indien u zelfstandig bent;
  • een kopie van het paspoort van de student die u ten laste neemt;
  • een kopie van het inschrijvings- of toelatingsbewijs van de student.

Op het Consulaat zal u gevraagd worden om de tenlasteneming te dateren en te ondertekenen, voorafgegaan van de vermelding "gelezen en goedgekeurd". Uw handtekening zal vervolgens gelegaliseerd worden.

Onderteken de tenlasteneming niet vooraf. U dient deze immers verplicht te ondertekenen in het bijzijn van een persoon van het Consulaat.

Het te betalen bedrag voor de legalisatie bedraagt 20 EUR.

De garant moet bewijzen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om een student ten laste te nemen.

Het maandelijkse NETTO bedrag waarover de garant moet beschikken wordt als volgt berekend:

Voor de garant : 1.809,32 net/maand

Voor de student : 730 €

Per persoon ten laste van de garant (*) en per familielid die de student vergezeld : 150€

(*)  De echtgenoot/ote van de garant wordt niet beschouwd als "ten laste" indien hij/zij 

 

Belangrijke informatie :
 

 - Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.
 - Een tenlasteneming kan slechts door één persoon worden ondertekend en bijvoorbeeld niet door een gehuwd koppel.
 - Onze diensten verstrekken geen informatie over de goede ontvangst van uw aanvraag.
 - Wij geven geen informatie over de stand van zaken van lopende aanvragen. U ontvangt
   een beslissing binnen de 6 weken na de ontvangst van uw documenten.
 - Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel
   informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.

- Bijkomende documenten zonder begeleidbrief en/of dossiernummer zullen zonder verder gevolg geklasseerd worden.
 - In geval van weigering of annulering van een verbintenis tot tenlasteneming betalen
   wij de kosten van de tenlasteneming (20€) niet terug.