Strafregister

Op deze pagina vindt u alle informatie over het uittreksel uit het strafregister.

  1. Laatst bijgewerkt op

Voor de periode dat u in België woonde


Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister (ook certificaat van goed gedrag en zeden) wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Tel. : +32 2 552 27 47 
e-mail: strafregister@just.fgov.be

 

Voor de periode dat u in Luxemburg woont


Website Guichet.lu

De verschillende mogelijkheden tot het bekomen van het uittreksel staan onder ‘Modalités pratiques’.