Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

  1. Laatst bijgewerkt op

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Het is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.


LUXEMBURGSE DOCUMENTEN


Uittreksels of eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden enz) is er geen legalisatie nodig gezien er een bilaterale overeenkomst bestaat.

Alle andere Luxemburgse documenten bestemd voor België (getuigschrift van woonst, attest van gezinssamenstaelling enz) moeten van de “Apostille” voorzien worden.

Indien het document voor Vlaanderen bestemd is zal waarschijnlijk een vertaling nodig zijn. Neem eerst contact op met de overheid die het document vraagt voor verdere inlichtingen. Voor de akten van de burgerlijke stand is het mogelijk een internationaal/meertalig uittreksel van de akte te vragen.


Waar kunt u in Luxemburg terecht?

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration - Bureau des Passeports, Visas et Légalisations
43, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg 
Passeports et légalisations: (+352) 247 – 88300 
Website: www.mae.lu

 

BELGISCHE DOCUMENTEN


Idem voor Belgische documenten bestemd voor Luxemburg.

Nederlandstalige documenten moeten vertaald worden. Ook hier kan een internationaal/ meertalig uittreksel van de akte handig zijn.


Waar kunt u in België terecht?


FOD Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel 
Van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u30 
Website: www.diplomatie.belgium.be - FAQ

Indien het Belgisch document voor een vreemde overheid bestemd is is het beter steeds na te vragen of een vertaling en/of een legalisatie (zie zoekcriteria(This hyperlink opens a new window)) nodig is.

 

NIET LUXEMBURGSE BUITENLANDSE DOCUMENTEN


Voor niet Luxemburgse buitenlandse documenten, gelieve de zoekcriteria te raadplegen om te weten of een legalisatie voor België nodig is of niet.

Gelieve ook bij de instantie voor wie het document bestemd is na te vragen of het vertaald moet worden.

 

LEGALISATIE VAN EEN HANDTEKENING OP HET CONSULAAT


Het Consulaat is ook bevoegd met de legalisatie van de handtekening van privé-personen indien de aanvraag een directe band met België heeft. Gelieve u persoonlijk aan te melden met uw identiteitskaart of reispas (het aangeboden document dient voorzien te zijn van uw handtekening).

Kost van een legalisatie: 20 EUR.
 

In het algemeen, wanneer een vertaling vereist is, moeten het origineel document EN de vertaling ervan AFZONDERLIJK gelegaliseerd worden. In geval van twijfel, gelieve met ons contact op te nemen.