Ambassade van België in Luxemburg
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters laat u toe te genieten van dezelfde diensten als degene die door de gemeentelijke overheden in België aangeboden worden, namelijk het beheer van uw administratief dossier. 

Om u te kunnen inschrijven moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  • U moet Belg zijn;
  • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente;
  • U moet bewijzen dat u uw feitelijke hoofdverblijfplaats in Luxemburg hebt. 

Als u uit België komt, moet u zich van te voren hebben laten schrappen uit de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente die u daartoe als bewijs een certificaat van verwijdering "Model 8" afgeeft. Als u zich al in het buitenlandt bevindt, kunt u zich laten schrappen door middel van het standaardformulier dat u hier vindt.

Als u uit een ander land verhuist waar u ingeschreven was bij een Belgische consulaire post, heeft u geen behoefte aan certificaat "Model 8". In dit geval zal het Consulaat contact opnemen met de post van uw laatste woonplaats en hen verzoeken de overdracht van uw dossier te verzorgen.

Voor meer informatie, klik hier.

De inschrijving op het Consulaat heeft de wijziging van uw wettelijke domicilie/hoofd- verblijfplaats op Belgisch niveau tot gevolg (met alle gevolgens op niveau van fiscaliteit, sociale zekerheid enz. die eraan verbonden zijn). Voor meer informatie, klik hier.

 

PROCEDURE

Om on toe te laten u in te schrijven, gelieve een inschrijvingsformulier (één formulier per persoon die ingeschreven moet zijn) in te vullen.

Toe te voegen documenten bij uw inschrijvingsaanvraag:

  • Een getuigschrift vanwoonst ("certificat de résidence") in het geval van een volwassene of een attest van gezinssamenstelling ("certificat de résidence élargi") in het geval van een minderjarige afgegeven door uw Luxemburgse gemeente (niet ouder dan 6 maanden);
  • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart en/of paspoort;
  • Een kopie van uw Luxemburgse verblijfsvergunning of registratieattest ("attestation d'enregistrement" - "kleine rose kaart");
  • Als u uit België komt, uw certificaat "Model 8" (zie hierboven);
  • Uw inschrijvingsformulier voor de federale wetgevende verkiezingen en, indien van toepassing, uw volmachtsformulier;
  • Na controle van uw dossier, kunnen andere documenten aangevraagd worden. 

Minderjarigen (hier formulier) moeten de toestemming hebben van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen (vader en/of moeder of voogd).

In het geval van gemeenschappelijk ouderlijk gezag, indien beide ouders niet op het attest van gezinssamenstelling ("certificat de résidence élargi") verschijnen, moet het inschrijvingsformulier door beide ouders ondertekend worden. De handtekening van de ouder die niet bij het Consulaat registreerd is dient gelegaliseerd te worden door de gemeente van zijn/haar woonplaats (Belgische of Luxemburgse) of door het bevoegde Belgische beroepsconsulaat.

Gelieve een kopie van een identiteitsdocument van de ouder(s) of voogd die het formulier ondertekend heeft/hebben toe te voegen.

Daarenboven, als u gescheiden bent van de vader of de moeder van de kinderen, gelieve een expeditie van het echtscheidingsvonnis, samen met het bewijs dat het vonnis definitief is bij de aanvraag toe te voegen. Voor meer informatie over echtscheiding, klik hier. Deze documenten mogen niet meer dan zes maanden oud zijn en dienen eventueel vertaald en/of gelegaliseerd te zijn.

 

Uw inschrijvingsaanvraag kan per post en e-mail verzonden worden, of met E-consul applicatie :

 

NIEUW :  De Belgische ambassade/ Het Belgische consulaat(-generaal) te Luxemburg biedt u vanaf 05/11/2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website https://econsul.diplomatie.be/ als u:

- Belg bent

- niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;

- beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;

- uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

 

Als de inschrijving een pasgeboren kind betreft, gelieve onze rubriek "Geboorte" te raadplegen.

Als de inschrijving een persoon betreft die nog nooit contact met een Belgische overheid heeft opgenomen, dient u een kopie van de geboorteakte toe te voegen dat niet ouder dan 6 maanden is (eventueel vertaald en/of gelegaliseerd) evenals enig ander document dat ons toelaat om de nationaliteit en de afstamming van de persoon vast te stellen.

Als het een eenvoudige adreswijziging binnen het Groothertogdom Luxemburg betreft, stuur u dan per e-mail of post een recente verklaring van verblijf ("Certificat de résidence") of voor minderjarige ("Certificat de résidence élargi") : luxembourg@diplobel.fed.be