Ambassade van België in Luxemburg
Home Consulaire diensten Identiteitskaart

Identiteitskaart

Zodra uw nieuwe identiteitskaart op het Consulaat beschikbaar is, krijgt u een email om u te verwittigen. Uw identiteitskaart blijft te uwer beschikking op het Consulaat slechts gedurende 6 maanden, daarna wordt ze vernietigd.
Indien u de codes van uw identiteitskaart kwijt bent en nieuwe codes wenst te bestellen, klik hier.

U dient bij het Consulaat ingeschreven te zijn om een identiteitskaart te kunnen aanvragen.

Om lange wachttijden te voorkomen, raden wij u aan om ons uw aanvraag per post op te sturen (kids-id voor - 6 jaar)

In tegenstelling tot de Belgen in België verschijnt uw adres niet op de chip van uw eID. Het nr. "1334" die er is opgenomen is geen postcode, maar de administratieve code van het Consulaat. Om uw exacte adres in Luxemburg te bewijzen, kunt u gebruik maken van uw Luxemburgse registratieattest ("attestation d'enregistrement" - "kleine roze kaart").

1)  AANVRAAG VAN EEN EID (vanaf 12 jaar  -  persoonlijk, op afspraak)

Gelieve de formulier  :   eid_nl.pdf      af te drukken en de daaraan verbonden instructies te volgen.

Iedere Belg ouder dan 12 jaar van wie de hoofdverblijfplaats zich in het buitenland bevindt en die is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een consulaire post dient een Belgische identiteitskaart aan te vragen. Het Consulaat levert voortaan het nieuwe model van identiteitskaart af: de elektronische identiteitskaart - eID - met chip. De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (6 jaar voor minderjarigen tussen 12 en 18 jaar en 30 jaar vanaf 75 jaar) en behoudt zijn geldigheid na de verhuis van de houder naar het ambtsgebied van een ander Consulaat of na zijn terugkeer naar België. Anderzijds blijven de identiteitskaarten van Belgen die sinds augustus 2008 vanuit België naar het buitenland verhuisd zijn en hun gemeente hierover gewaarschuwdhebben normaal geldig (= behalve in het geval van schrapping van ambstwege). U kunt deze geldigheid op www.checkdoc.be controleren.

Het te betalen bedrag bedraagt 20 EUR : IBAN LU74 0141 1311 6340 0000      BIC (SWIFT) : CELLLULL

De uitreikingstermijn bedraagt 4 weken vanaf de datum van uw aanvraag.  

U kunt uw identiteitskaart voorzien van "certificaten" die een internationaal aanvaarde beveiligde identificatie toelaat en waardoor u uw toestemming kan geven door middel van een elektronische handtekening.

U wenst deze functies dadelijk activeren
In dit geval dient u uw identiteitskaart persoonlijk af te halen en kan deze bijgevolg niet per post naar u verzonden worden.

U wenst deze functies later activeren
In dit geval kan uw identiteitskaart per post verzonden worden. U kunt deze functies later ten allen tijde activeren (door u persoonlijk aan te bieden, voorzien van uw PUK-code, bij het Consulaat of bij elke Belgische gemeente).

Voor meer informatie over de eID, zie www.eid.belgium.be/nl.

Uw niet-elektronische identiteitskaart blijft geldig. Deze identiteitskaart vervalt na de verhuizing naar het ambtsgebied van een ander Consulaat alsook bij een terugkeer naar België.

 

Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken :Vanaf maandag 14 juni 2021 zal u voor een Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken (e-ID) of Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) persoonlijk en op afspraak naar de Ambassade moeten komen.

 

Vanaf maandag 14 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) of Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het consulaat-generaal van België te Luxemburg moeten komen.

We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart daardoor meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden.

Goed om te weten:

Als u al een e-ID (of Kids-ID) heeft, blijft die geldig tot de vervaldatum.

De verplaatsing naar het beroepsconsulaat zal niet nodig zijn voor de aanvragen voor een Kids-ID voor kinderen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarvoor kunt u nog steeds het aanvraagformulier aan het beroepsconsulaat opsturen.

Het beroepsconsulaat kan aangevraagde e-ID’s en Kids-ID’s nog altijd opsturen naar uw thuisadres - ophalen in persoon is niet nodig.

Als u uw e-ID wil gebruiken om u te identificeren op internet en in te loggen op Belgische overheidswebsites, moet u de kaart wel activeren. Daarvoor moet u dan zelf met uw e-ID (Kids-ID) en pukcode op uw beroepsconsulaat, een ander Belgisch beroepsconsulaat of in elke Belgische gemeente langsgaan. Doe dat niet impulsief: kijk eerst de openingsuren en het afspraaksysteem na!

De pukcode van de nieuwe e-ID’s en Kids-ID’s moet niet meer worden bewaard nadat de kaarten werden geactiveerd. Als u de pincode bent vergeten van een nieuwe en geactiveerde kaart, kan u bij elk beroepsconsulaat en elke gemeente langsgaan met uw kaart voor een nieuwe pincode. Een pukcode of herdruk van de pukcode is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN van nieuwe kaarten, eenmaal die geactiveerd zijn.

Wat kan niet?

De foto, vingerafdrukken en handtekening die u eventueel bij een eerdere aanvraag voor een e-ID of paspoort heeft laten registreren, kunnen om wettelijke en privacyredenen niet opnieuw worden gebruikt voor een nieuwe aanvraag voor een e-ID (Kids-ID).

Een e-ID of Kids-ID aanvragen bij een ander beroepsconsulaat dan het consulaat waar u ingeschreven bent, zoals dat voor een gewoon paspoort kan, is niet mogelijk.

Een alternatief in België:

U kan vanaf 21 juni 2021 uw e-ID/Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent.  Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

Zolang het kind nog geen 12 jaar is, wordt de Kids-ID enkel meegegeven aan de ouder die op hetzelfde adres als het kind woont. Een e-ID (vanaf de leeftijd van 12 jaar) daarentegen wordt enkel aan de titularis afgegeven, ook als die nog minderjarig is.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze Consulaat : luxembourg@diplobel.fed.be

 

 

2. AANVRAAG VAN EEN KIDS-ID (sinds de geboorte)  aanvraag_kids-id_-_6_nl.pdf              

 !  VANAF 6 jaar  :  persoonlijk, op afspraak 

    TOT 6 jaar : per post  

Sinds 1 oktober 2015 kunnen ouders van een Belgische kind jonger dan 12 jaar, ingeschreven in een consulaire beroepspost, een elektronische identiteitskaart aanvragen voor dit kind (Kids-ID). Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België). Ze verliest haar geldigheid:

- als ze wordt gemeld als verloren of gestolen

- indien de foto niet meer op de houder gelijkt

- indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

 Procedure :

U moet uw aanvraag indienen bij de consulaire post waar het kind is ingeschreven. Voor de aanvraag van een Kids-ID (- 6 jaar)  hebben we volgende documenten nodig :

- Het formulier, ingevuld en getekend door de beide ouders :     aanvraag_kids-id_-_6_nl.pdf   

- 1 recente pasfoto (kleur op lichte achtergrond voor - 6 jaar)

- Een recent (< 6 maanden) “certificat de résidence élargi” op naam van een ouder 

- Betalingsbewijs (10 euro)  indien aanvraag per post

- Bij diefstal van de Kids-ID dient u aangifte te doen bij de Politie en het aangiftebewijs bij uw nieuwe aanvraag te voegen

- 2 voldoende gefrankeerde en aan uzelf geadresseerde enveloppen indien u de Kids-ID per post wenst te ontvangen

Indien de ouders niet samen op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn dan gebeurt de aanvraag door de ouder bij wie het kind woont. De andere ouder dient zijn/haar handtekening op de aanvraag te laten legaliseren tenzij het hoederecht door een vonnis werd vastgelegd (kopie bijvoegen).

De consulaire post kan uw aanvraag pas behandelen na ontvangst van alle gevraagde documenten.

Een Kids-ID aanvragen met of zonder certificaten?

Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en dit voor kinderen vanaf 6 jaar. U kan vragen om de certificaten te activeren: OFWEL op het moment van de aanvraag, maar dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen op het consulaat. OFWEL achteraf: heeft u de Kids-ID per post ontvangen of kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hierboven met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw Kids-ID. U moet hiervoor wel zelf langskomen en de PUK-code van de Kids-ID die u ongeveer tegelijk met de Kids-ID wordt bezorgd, meebrengen.

Prijs en betalingswijze :

Een Kids-ID kost 10€.  IBAN: LU74 0141 1311 6340 0000  BIC (SWIFT): CELLLULL

Aan onze loketten : met de bankkaart (V-pay, Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro)      -         per overschrijving - minimum 1 week op voorhand en betalingsbewijs meebrengen.

Om veiligheidsredenen aanvaardt de dienst niet langer betalingen in baar geld.

Aanvraag per post : Betalingsbewijs van de overschrijving bijvoegen

Bel echter DOC STOP om uw kaart te blokkeren op het volgend nummer: + 32 2 518 21 23. Hiermee kunt u frauduleus misbruik vermijden door derden.

 
Functie « Hallo Ouders »

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be (externe link). Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be (This hyperlink opens a new window).