Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Samenwoonst (PACS)

Op deze pagina vindt u alle informatie over relatie van samenleven.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het begrip "relatie van samenleven" betekent een toestand van samenleven die registratie bij een openbare overheid vereist en tussen de samenwonende personen een band schept die niet evenwaardig is aan het huwelijk. 

De Belgische wettelijke samenwoning of het Luxemburgse partnerschap schept geen huwelijksbeletsel omdat zij automatisch ontbonden worden als één van de twee partners trouwt. 

Daarentegen worden partnerschappen afgesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden als gelijkwaardig beschouwd aan het huwelijk en vormen zij bijgevolg een beletsel voor een volgend huwelijk.
 

 1. Partnerschap in Luxemburg
 2. Erkenning van de Belgische wettelijke samenwoning in Luxemburg
   

1. PARTNERSCHAP IN LUXEMBURG


VOOR UW PARTNERSCHAP


Als u de formaliteiten voor het afsluiten van een partnerschap in Luxemburg wilt kennen, kunt u contact opnemen met de Luxemburgse gemeente waar de partnerschap zal worden geregistreerd of de sectie "partnerschap" van de website www.guichet.lu raadplegen. 

Op uw verzoek zal het Consulaat een attest afgeven ter bevestiging van het feit dat u in België geen verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd of dat deze ontbonden is. Een dergelijk attest wordt enkel verstrekt als u bij het Consulaat geregistreerd bent.

Minimale uitreikingstermijn: 3 werkdagen na ontvangst van uw VOLLEDIGE dossier op het Consulaat. Het attest wordt NOOIT op dezelfde dag afgegeven.

Prijs: 20 EUR. 

Om dit attest te verkrijgen, kunt u uw aanvraag aan het loket van het Consulaat (met afspraak) of per post indienen, of per email : population.luxembourg@diplobel.fed.be

Documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van het attest: 

 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort;
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgegeven door uw Luxemburgse gemeente met vermelding van uw burgerlijke staat (in het origineel en niet ouder dan 3 maanden);
 • Een verklaring op eer betreffende uw burgerlijke staat (zie voorbeeld (PDF, 24.89 KB));
 • Uw betaling van 20 EUR. Als u betaalt per overschrijving, vermeld dan uw naam en "partnerschap" in communicatie en voeg een bewijs van betaling bij uw aanvraag toe. 

Houd er rekening mee dat bij gebrek aan gegevens of onvolledige informatie betreffende uw persoon bijkomende documenten en/of extra tijd vereist kunnen.


NA UW PARTNERSCHAP 


U dient zo snel mogelijk het Consulaat een attest van geregistreerde partnerschap ("attestation de partenariat enregistré") te bezorgen, teneinde uw dossier te vervolledigen. Deze informatie zal worden opgenomen in het Rijksregister. 


GOED OM TE WETEN

 • U kunt geen partnerschap in Luxemburg laten registreren als u al een verklaring van wettelijke samenwoning in België afgelegd hebt.
 • Het feit van op verschillende adressen te wonen ontbindt niet automatisch de Belgische wettelijke samenwoning. 
   

2. ERKENNING VAN DE BELGISCHE WETTELIJKE SAMENWONING IN LUXEMBURG


Partners die in het buitenland een partnerschap hebben geregistreerd hebben het recht om hun relatie in Luxemburg te laten officialiseren door de inschrijving van hun partnerschap in het burgerlijke repertorium ("répertoire civil") gehouden bij het Luxemburgse Parket-generaal te vragen. 

De bedoeling is de in het buitenland geregistreerde partnerschappen te erkennen met als doel hen dezelfde voordelen (bijvoorbeeld in termen van het arbeidsrecht of fiscale recht) toe te kennen als degenen die voor Luxemburgse partnerschappen gelden. De inschrijving bij het burgerlijke repertorium ("répertoire civil") laat toe het buitenlandse partnerschap aan een Luxemburgse partnerschap te assimileren. 

Het is op geen enkele wijze een wettelijke verplichting, maar slechts een optie. 

Volledige informatie op de site www.guichet.lu
 

Het belangrijkste verschil tussen de Belgische wettelijke samenwoning en het Luxemburgse partnerschap is dat, in Luxemburg, de partners geen bloedverwanten of aanverwanten in de mate verboden door de bepalingen over het huwelijk mogen zijn, terwijl in België een wettelijke samenwoning mogelijk is tussen broer en zus bijvoorbeeld... Dergelijke wettelijke samenwoning zal daarom waarschijnlijk NIET in Luxemburg ERKEND WORDEN.