Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Overlijden

Op deze pagina vindt u alle informatie over een overlijden in het buitenland.
  1. Laatst bijgewerkt op

Indien een Belgisch familielid in Luxemburg overlijdt, overhandigt de Luxemburgse gemeente meerdere voor eensluidende afschriften van de overlijdensakte.

Indien de overledene ingeschreven was in ons Consulaat wordt u gevraagd ons een Luxemburgse overlijdensakte toe te sturen.Indien de overledene ingeschreven was in een Belgische gemeente of in een ander Belgische consulaire post moet de akte aan die bevoegde overheid gestuurd worden.

 

OVERLIJDEN VAN EEN BELG WOONACHTIG IN LUXEMBURG


Wij raden u aan contact op te nemen met een Luxemburgse notaris voor een erfenis die openvalt in Luxemburg. De lijst van de Luxemburgse notarissen vindt u op www.notariat.lu

Deze laatste zal nakijken of er een testament bestaat en u bijstaan voor het ontsluiten van de bankrekeningen, het beheer van de goederen van de overledene, de belastingsaangifte en de verdeling en de liquidatie van de erfenis.

U vind ook algemene informatie over de erfenis in verscheidene Europese landen, met name over het recht in verband van de dubbele belastingsheffing op www.successions-europe.eu/en/

Als de overledene eigendom in België bezat, adviseren wij u ook contact op tenemen met een Belgische notaris (www.notaris.be).

 

OPZOEKING TESTAMENT IN BELGIË


Na het overlijden van een persoon is het mogelijk na te vragen of er een testament werd neergelegd in zijn naam in het Centrale registers van testamenten (CRT).