Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Echtscheiding

Op deze pagina vindt u alle informatie over echtscheiding.
 1. Laatst bijgewerkt op

U kunt uw scheiding op de volgende manieren bewijzen:

 • echtscheiding in België: recent gewaarmerkt afschrift (minder dan 6 maanden oud) van de transcriptie van de echtscheiding in de Belgische registers van de burgerlijke stand. (Als u minderjarige kinderen heeft die bij het consulaat zijn ingeschreven, gelieve ons dan ook een recent afschrift van het echtscheidingsvonnis voor vragen over het gezag/ouderlijk gezag te bezorgen.)
   
 • echtscheiding in Luxemburg: recent gewaarmerkt afschrift (minder dan 6 maanden) van uw Luxemburgse huwelijksakte met vermelding van het echtscheidingsvonnis (huwelijk in Luxemburg) of gewaarmerkt afschrift van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand van de stad Luxemburg (huwelijk buiten Luxemburg). (Als u minderjarige kinderen heeft die bij het consulaat zijn ingeschreven, gelieve ons dan ook een recent afschrift van het echtscheidingsvonnis voor vragen over het gezag/ouderlijk gezag te bezorgen.)
   
 • echtscheiding in een ander EU-land (met uitzondering van Denemarken): verzending van het echtscheidingsvonnis EN de verklaring bedoeld in artikel 39 betreffende beslissingen in huwelijkszaken van de Reglement Brussel II bis (EG-verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003). Deze documenten zijn op te vragen bij de griffie van de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken, moeten minder dan 6 maanden oud zijn en eventueel vertaald zijn. Opgelet: indien u voor 2007 gescheiden was, klik dan hier (*) voor meer details.
   
 • echtscheiding in een ander land: verzending van het echtscheidingsvonnis EN bewijs van de datum waarop het vonnis van kracht is geworden. Deze documenten moeten minder dan 6 maanden oud zijn en eventueel vertaald en/of gelegaliseerd zijn.

Als u in België getrouwd was of als uw huwelijk werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in België en u gaat scheiden in het buitenland, kunt u de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Belgische gemeente vragen dit te vermelden in de kantlijn van uw huwelijksakte.

* Dit geldt in de volgende gevallen:

 • indien na 1 maart 2001 een echtscheidingsprocedure is ingeleid voor een echtscheiding uitgesproken in een van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, VK, Zweden.
 • indien na 1 mei 2004 een echtscheidingsprocedure is ingeleid voor een echtscheiding uitgesproken in een van de volgende landen: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië.
 • als de echtscheidingsprocedure is gestart na 1 januari 2007 voor een echtscheiding uitgesproken in Roemenië of Bulgarije.

Raadpleeg in andere gevallen wat vereist is voor een echtscheiding in een derde land ("echtscheiding in een ander land").